Małżeństwo

Roczna Katecheza Przedmałżeńska – kurs przedmałżeński – nie odbywa się

Katecheza dla narzeczonych w Poradni Przedmałżeńskiej w Bliznem – pierwsza niedziela miesiąca o godz. 14.00 w budynku obok cmentarza;

(minimum trzy miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej w celu poinformowania o zamiarze zawarcia Sakramentu Małżeństwa i ustalenia terminu – warto termin ustalić wcześniej, zarezerwować)

Dokumenty wymagane do spisania protokołu przedmałżeńskiego:
-dowody osobiste obu stron;
-świdectwo chrztu (ważne 6 miesięcy) i bierzmowania – jeśli strona jest z poza parafii;
-zaświadczenie z USC do małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy);
-zaświadczenie o ukończeniu Katechezy Przedmałżeńskiej;
-zaświadczenie o odbytych spotkaniach dla narzeczonych w Poradni Przedmałżeńskiej;
-do wglądu świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej (indeks);

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb