Chrzest

Informacja dla rodziców przed chrztem dziecka

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia.
W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego,
upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.
Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849

Chrztu świętego udzielany:

 • W trzecią niedzielę miesiąca o godzinie: 11.00
 • W sobotę po trzeciej niedzieli miesiąca o godzinie: 18.00 /17.00/
 • W drugą sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej  – Katecheza Chrzcielna

Przed chrztem:

 • Rodzice dziecka na Katechezie Chrzcielnej  zgłaszają dziecko do chrztu. / w wyjątkowych przypadkach w Kancelarii Parafialnej/
 • Wymagane dokumenty: odpis Aktu Urodzenia z USC,
 • Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Rodziców i chrzestnych obowiązuje spowiedź.
 • Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza proboszcza.

Rodzice chrzestni:

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

Chrzestnym więc nie może  być każdy. Co więcej, Kościół stawia osobom, które mają być rodzicami chrzestnymi bardzo konkretne wymagania.

Chrzestnym może być ten, kto:

 • Jest katolikiem;
 • Ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
 • Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
 • Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • Prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami, jakie ma pełnić;
 • Prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
 • Nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Obok chrzestnego katolika można również wybrać osobę ochrzczoną nie będącą katolikiem na świadka chrztu.

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności (np. popierającej aborcję, małżeństwa homoseksualne, używanie środków antykoncepcyjnych, negującej wartość Eucharystii czy spowiedzi oraz sakramentu małżeństwa itd.).

Rodzic chrzestny musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone i wyrzec się wszelkiego zła!

Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuje chrześniaka raz czy dwa razy w roku?). Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.

To dlatego, gdy chrzestny nie jest osobiście znany proboszczowi, wymagane jest zaświadczenie z jego rodzinnej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:

 • Nieochrzczeni,
 • Należący do jakiejś sekty religijnej,
 • Publicznie zapierający się wiary,
 • Wrogo ustosunkowani do wiary i religii,
 • Publiczni (jawni) grzesznicy
 • Żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego, (wspólne zamieszkanie bez ślubu)

Obowiązki rodziców dziecka:

 • Przynoszą niemowlę do kościoła, publicznie proszą o chrzest,
 • Kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana,
 • Składają wyznanie wiary,
 • Otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • Doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
 • Są świadkami wiary dla dziecka, przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
 • Spełniają obowiązki religijne (codzienna modlitwa, niedzielna Msza św., sakramenty św.),
 • Razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • Wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • Obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu, świętują dzień Patrona,
 • Uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
 • Zawierzają dziecko Bogu:

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • Wyrzekają się szatana
 • Wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • Otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • Trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
 • Pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • Prowadzą prawdziwe życie chrześcijańskie, żyją wiarą, nadzieją i miłością
 • Modlą się za chrześniaka
 • Podarują – odpowiednią do wieku dziecka – książkę religijną
 • Zabiorą dziecko na pielgrzymkę do sanktuarium
 • W razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Powinno to być imię świętego, który ma być w życiu wzorem i patronem.

W naszej parafii:

 • Chrzest winien być udzielany uroczyście, najlepiej w Niedzielę, wobec zgromadzonej wspólnoty kościoła parafialnego,
 • Termin chrztu jest uzgadniany z Księdzem proboszczem,
 • Należy przygotować: świecę, białą szatę,
 • Rodzice i chrzestni gromadzą się 10 minut przed Mszą Święta pod chórem kościoła, oczekując na kapłana,
Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb